Gümrük Bakanlığı Mevzuatına Uyum, “Yetkilendirilmiş Yükümlü”

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 21 Mayıs 2014, 29006 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Gümrük İşlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği” kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO Authorized Economic Operator) ve Authorized Carrier (Authorized Carrier) konularında, Müşavir Gümrükleme olarak Özel Sektör Deneyimimizle Danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Rekabetin durmadan arttığı günümüz Dünyasında, kurumlar maliyetlerini azaltmak ve rekabet gücünü arttırmak adına yeni yaklaşımlar aramaktadırlar. Kurumlar Lojistik kapasitelerini arttırıken aynı zamanda maliyetlerini düşürerek müşteri ve iş ortaklarına değer katmayı hedeflemektedirler. Bu nedenle; kurumlar, lojistik ve gümrükleme maliyetlerini düşürmek, kararlı ve hızlı büyümek, yüksek rekabet gücüne sahip olmak ve ticaret gücünü attırabilmek için Yetkilendirilmiş Yükümlü belgesine ihtiyaç duymaktadır.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata yönelik tüm gümrük işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlamayı hedefleyen “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği” 21 Mayıs 2014, 29006 Sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte gümrük işlemlerinde emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesi verilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BELGESİNİN FAYDALARI

“Yerinde Gümrükleme”; güvenilir olduğu onaylanmış firmaların mallarına ilişkin gümrük işlemlerinin, gümrük idaresi yerine firmaların kendi tesislerinde gerçekleştirmesidir. “Yerinde Gümrükleme” haklarında sadece “Yetkilendirilmiş Yükümlü” belgesine sahip ve uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları sağlayan kurumlar yararlanabilmektedir. İhracatta yerinde gümrükleme ile birlikte eşyanın ihraç işlemlerini taşıyıcı firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş kural ve yöntemler çerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesi sağlanmaktadır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KURUMA NE SAĞLAR

%50’ye varan oranlarda Maliyet ve Süre avantajı Sınır kapılarında öncelikli geçiş hakkı, Eşyanın doğrudan tesislere sevk edilmesi, Daha kolay Yasal Ticaret imkanı, Eksik beyan usulü, Kısmi Teminat Uygulaması, Yeşil hat uygulaması, Gümrükleme, taşıma ve antrepo maliyetlerinin düşürülmesi, Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerin öncelikli yapılması, Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli yapılması Tüm Dünyada tanın ve yüksek itibar, Uluslararası pazarda rekabet avantajı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, şartlar sağlandığı sürece süresiz devam eder. Ayrıcalıklı AEO logosu ile anlaşmaya taraf ülkelerce uygulandığından globaldir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI ALAN İTHALATÇI;

Sertifikanın sağladığı hak ve kolaylıklardan iki aşamada yararlanabilir,

1. Aşamadaki haklardan sertifikayı alan herkes kullanabilir.

2. Aşama haklardan faydalanmak için ilave şartları sağlamak gereklidir.

1.AŞAMADA KULLANILAN HAKLAR

Yeşil Hat (Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat olarak tanımlanır)

Eksik Belgeyle Beyan

Taşıt üstünde (Supalan) işlem,

Kısmi teminat (%10)

2.AŞAMADAKİ HAKLARDAN (YERİNDE GÜMRÜKLEME) YARARLANABİLMEK İÇİN ARANAN EK ŞARTLAR

İmalatçı Kapasite Raporu

20 Milyon Amerikan Doları tutarında toplam ithalat ve ihracat yapılması veya 5 milyon Amerikan Doları Tutarında ihracat yapılması veya 20 milyon Amerikan Doları Tutarında toplam ithalat yapılmış olması gereklidir.

2. AŞAMADA YARARLANILACAK HAKLAR

İthalatta Yerinde Gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden yurda ilk giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi veya anlaşmalı tesisine sevk edilmesidir. Bu tesis yerinde gümrükleme izni alınırken kayda alınan tesistir.

Depolama alanına gelen ithal eşya, 48 saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilebilir.

Depolama alanına alınan eşyanın ithalatı tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami 20 gün içerisinde tamamlanır.

KİMLER YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE SAHİP OLABİLİR?

Ticari Kayıtlar İzlenebilir,

Mali Yeterliliğe sahip,

Güvenilir,

Emniyet ve Güvenlik Kriterlerini sağlayan,

En az üç (3) yıldır faaliyette bulunan,

1 yılda 100 adet beyan etmiş olan (İthalat, İhracat, Antrepo, Transit, T1 Beyanı)

Uzman personel istihdam eden,

ISO 9001 ve ISO 27001 belge sahibi,

Soru Formu Ek-2 doldurmuş olan (108 soru) (Her yıl Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince denetlerek güncellenir.)

Yerinde inceleme değerlendirme “Ek-7” formundan yeterli puanın alan,

3 Yıllık YMM Mali yeterlilik raporu verebilen,

Yönetim Kurulu Üyelerinden belirtilen Adli Sicil Kayıtları olmayan,

Vergi ve SGK borcu olmayan,

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları sahip olabilir,

İhracatta yerinde gümrükleme izni için; “Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak şartıyla” yerinde gümrükleme izni verilir. İthalat için bu tutar 20 milyon ABD Dolarıdır.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURUSU SIRASINDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

Başvuru Formu,

Soru Formu,

Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları,

Borcu Yoktur Belgesi,

ISO 9001 VE ISO 27001 Sertifikaları,

Yeminli Mali Müşavir Raporu.